Call me baby!

Imatge de campanya per el rooster 2019720 de BlackMusic Productions. Una productora musical especialitzada en música produïda o inspirada per persones de color amb arrels d’origen subsaharianes, populars africanes i afroamericanes. La proposta musical recull gèneres com el Jazz, Blues, Soul, Rock and Roll,  Rap i Hip-hop, entre d’altres.