CFP Sant Llàtzer. Cicles Formatius de Grau Superior

Gràfica per a la comunicació dels nous cicles formatius del Centre de Formació Professional Sant Llàtzer de Terrassa.

Elements corporatius, edició de catàlegs informatius per a cada cicle, suports de comunicació exterior (opis, cartelleria, etc.) i web corporativa.