Terrassa Música Clàssica. Temporada de música

Gràfica i elements de comunicació per a la temporada de música clàssica organitzada per l’Ajuntament de Terrassa a l’Auditori Municipal de la ciutat.
Adaptacions per al programa de ma, cartelleria, façana de l’equipament, suport web i xarxes socials.

La temporada inclou una trentena de concerts en els diferents àmbits de la clàssica com la música de cor, de cambra, orquestral, folklorica o lírica, entre d’altres.