Web Fundació Sant Llàtzer

La Fundació Sant Llàtzer remunta els seus orígens pels vols del 1556, quan l’Hospital Sant Llàtzer donava acollida als serveis hospitalaris.
Actualment la FSL esdevé una fundació social que s’avança al seu temps, cobrint necessitats socials, de salut i docents, i aconseguint que quedin integrades en els sistemes públics.

Donar a conèixer aquesta activitat és l’objectiu del web corporatiu d’aquesta històrica entitat.